1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/06/hamsaz.jpeg

کتاب همساز قطعات تار و سه تار

دوره‌ی اول هم ساز، از سال ۱۳۷۳، تقریبا هر ماه در قالب جزوه‌ای ۸ صفحه‌ای منتشر می ‌شد و هر بار و هر ماه طراحی جلد جداگانه‌ای داشت و قطعه‌ های نت نشده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی در آن با شرح و تفصیل می‌آمد.

دوره‌ ی دوم آن ردیف موسیقی ایرانی بود به روایت استاد سعید هرمزی که هر دو ماه یکی از دستگاه‌هایش در قالب یک شماره‌ی ۱۲ صفحه‌ای زیر چاپ می‌رفت.

دوره‌ی دوم طرح جلد ثابتی داشت از چهره‌ی سعید هرمزی که هربار به رنگی منتشر می‌گشت.

مجموعه‌ی ۱۹ همساز که قبلاً جداگانه چاپ شده‌اند در یک مجلد آمده است.

دوره ی اول همساز از سال ۱۳۷۳، تقریباً هرماه به صورت جزوه‌ای 8 صفحه‌ای منتشر می‌شد که در آنها قطعه‌های قبلاً نت شده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی.

از جمله

 • مرتضی نی‌داوود
 • محمدعلی امیرجاهد
 • یوسف فروتن
 • رضا محجوبی
 • ابوالحسن صبا
 • احمد عبادی

با شرح و تفصیل می‌آمد. اکنون این مجموعه، که به ۲۰ شماره رسیده بود، در یک مجلد عرضه شده است.

( کتاب همساز قطعات تار و سه تار ) شماره‌ی ۳، به  علت چاپ  شدن در کتاب ضربی‌های استاد علی اکبر شهنازی، و نیز تصنیف شوشتری از حسین علیزاده، به علت چاپ  شدن در کتاب بوسه‌های باران، در این مجموعه نیامده اند.

همساز گونه‌های متعدد و متنوعی از موسیقی ایرانی، مثل تصنیف، پیش‌درآمد، چهارمضراب، ضربی و رِنگ، از موسیقیدانان قدیمی را گرد هم آورده است.


مجموعه کتاب هم ساز قطعات تار و سه تار توسط علی صمد پور و محمدرضا ابراهیمی گرداوری شده است و در ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات ماهور چاپ شده است.

355٫000 تومان

کتاب همساز قطعات تار و سه تار

کتاب همساز قطعات تار و سه تار از استادان تار و سه تار
انتشارات ماهور
به همراه متن آواز و توضیحات درباره اساتید و قطعات


درباره کتاب همساز قطعات تار و سه تار :

 

 

 

دوره‌ی اول هم ساز، از سال ۱۳۷۳، تقریبا هر ماه در قالب جزوه‌ای ۸ صفحه‌ای منتشر می ‌شد و هر بار و هر ماه طراحی جلد جداگانه‌ای داشت و قطعه‌ های نت نشده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی در آن با شرح و تفصیل می‌آمد.

دوره‌ ی دوم آن ردیف موسیقی ایرانی بود به روایت استاد سعید هرمزی که هر دو ماه یکی از دستگاه‌هایش در قالب یک شماره‌ی ۱۲ صفحه‌ای زیر چاپ می‌رفت.

دوره‌ی دوم طرح جلد ثابتی داشت از چهره‌ی سعید هرمزی که هربار به رنگی منتشر می‌گشت.

مجموعه‌ی ۱۹ همساز که قبلاً جداگانه چاپ شده‌اند در یک مجلد آمده است.

دوره ی اول همساز از سال ۱۳۷۳، تقریباً هرماه به صورت جزوه‌ای 8 صفحه‌ای منتشر می‌شد که در آنها قطعه‌های قبلاً نت شده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی.

از جمله

 • مرتضی نی‌داوود
 • محمدعلی امیرجاهد
 • یوسف فروتن
 • رضا محجوبی
 • ابوالحسن صبا
 • احمد عبادی

با شرح و تفصیل می‌آمد. اکنون این مجموعه، که به ۲۰ شماره رسیده بود، در یک مجلد عرضه شده است.

( کتاب همساز قطعات تار و سه تار ) شماره‌ی ۳، به  علت چاپ  شدن در کتاب ضربی‌های استاد علی اکبر شهنازی، و نیز تصنیف شوشتری از حسین علیزاده، به علت چاپ  شدن در کتاب بوسه‌های باران، در این مجموعه نیامده اند.

همساز گونه‌های متعدد و متنوعی از موسیقی ایرانی، مثل تصنیف، پیش‌درآمد، چهارمضراب، ضربی و رِنگ، از موسیقیدانان قدیمی را گرد هم آورده است.


مجموعه کتاب هم ساز قطعات تار و سه تار توسط علی صمد پور و محمدرضا ابراهیمی گرداوری شده است و در ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات ماهور چاپ شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن350 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید