تعمیرات و کوک ساز

کوک کردن :

کوک کردن روندی است که در آن زیر و بمی نت‌هایی که توسط یک ساز موسیقی تولید می‌شود به شکلی تنظیم می‌گردد که فواصل بین نت‌ها مطابق یک نظام مشخص باشد. عموماً برای کوک کردن از یک نت مرجع مشخص استفاده می‌شود، مثلاً با قرار دادن نت «لا» برابر با ۴۴۰ هرتز سایر نت‌ها به دست می‌آید و ساز بر این اساس کوک می‌گردد.

ساز ناکوک‌، سازی است که در آن ارتفاع برخی نت‌ها زیرتر (دیز) یا بم‌تر (بمل) از چیزی است باید باشد. همچنین، یک ساز می‌تواند به تناسب نت‌های خودش کوک باشد (نت‌ها با هم هماهنگ باشند) اما اگر نت‌های آن با نت مرجع ناسازگار باشند (مثلاً نت «لا» را در فرکانس دقیقاً ۴۴۰ هرتز تولید نکند) باز ناکوک دانسته می‌شود.

کوک پیانوکوک و رگلاژ

توسط تکنسین ، مدت زمان به طول انجامیدن کوک پیانو به موارد مختلفی از قبیل :

– عمر پیانو
– کیفیت تیونینگ پینها
– تاریخ کوک‌ قبلی
– مهارت تکنسین یا کارشناس فنی پیانو بستگی دارد .

به طور تجربی انجام این کار مابین ۸۰ تا ۱۰۰ دقیقه زمان می‌برد . کوک اگر دقیق و درست انجام شده باشد تمام سیم ها باید با یکدیگر هماهنگ ، یکنواخت و همگن ارتعاش کنند تا در نتیجه آن صدای شفاف و با کیفیتی تولید شود .

میزان ماندگاری  کو‌ک پیانو به عوامل مختلفی از جمله:

آب و هوا ، رطوبت ، شدت نواختن و میزان نواختن توسط نوازنده بستگی دارد اما به طور معمول هر پیانو باید در بازده ۴ تا ۸ ماه یک بار کوک شود .

تعمیرات و کوک ساز

کوک ساز های زهیقانون ، تار و سه تار ۲

کوک ساز قانون

کوک ساز های زهی مانند گیتار ، تار و سه تار و … براحتی قابل کوک کردن توسط نوازنده هستند ولی ساز هایی مانند قانون به دلیل تنوع سیم و تعداد زیاد سیم ها دشوارتر از بقیه سازها هستند.

عزیزانی که در همدان و اصفهان هستند میتوانید برای تعمیرات و کوک ساز قانون توسط تکنسین های حرفه ای ما، در فرم زیر اطلاعات خود را ثبت و ارسال نمایید همچنین میتوانید با روش های ارتباطی دیگر با ما در ارتباط باشید.

ثبت درخواست فرم تماس و راه های ارتباطی