1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/06/hanoon2-500x500.jpeg

کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه

شارل لویی هانون
انتشارات سرود


درباره کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه :

انتشار جلوه نوینی از یک اثر آموزشی و تکنیک پسندیده که قابل استفاده بوده و کلیه عوامل مورد نیاز امروزی در آن گنجانده شده باشد، ناگزیر باید به طرزی ویژه تنظیم شود. در کاربردهای پیشین یک تمرین بدون ارائه روشی سازنده آنقدر تکرار می‌شد تا دشواری‌های درونی آن شاید تا اندازه معینی خود به خود برطرف شود.

در حالی که امروز این روش کم و بیش منسوخ شده است و در عوض باید در جستجوی تک تک دشواری‌های تکنیکی که غالبا بسیار گوناگونند بود و با دقت بر روی هر یک از آن‌ها و با یاری جستن از تمرین‌های متناسب با کنار گذاشتن نادرستی‌های اجرایی هریک به تکنیک برتر دست یافت.

شناخت دشواری‌ها و ایجاد روشی خاص در برطرف ساختن آن‌ها در واقع ایجاد صرفه جویی در زمان است که هنرجو را زودتر به هدف والای خود می‌رساند.

از آن گذشته نکته مهم‌تر آن است که کار را برای نوازنده راحت‌تر و جالب‌تر می‌کند. این گونه تمرین‌ها به توجهی دائمی و بدون وقفه نیاز دارد تا با نوازندگی، بدون توجه و تنها به قصد پایان دادن به آن. حتی همین تاکیدگذاری‌های گوناگون نیاز به توجهی خاص دارد.

ریتم‌بندی و بهره‌برداری چند جانبه از دستگاه شنوایی، مانند حرکات مخالف و متقابل، اشکال مختلف کانن‌وار و روش‌های مختلف حرکت دست‌ها، انتقال‌ها و غیره نیاز به مقدار زیادی از فعالیت‌های موسیقایی دارد، که خواه نا‌خواه دیگر نمی‌توان از نوازندگی خشک تمرین‌های تکنیکی صحبتی به میان آورد. تنها با رعایت همین روش است که کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه می‌تواند سودمندتر و سرزنده‌تر شود.

از دادن دستورهای تکنیکی ضربه زدن (به شستی‌ها) تقریبا در همه جا چشم پوشی شده تا به این وسیله امکانات اجرایی دچار محدودیت نشوند.

این کار به استاد واگذار شده تا با توجه به وضع و نیازهای ویژه تک تک درس‌های هنرجوی معین تصمیم بگیرد.

ضمنا باید کوشش کرد تا تمرین‌ها با کاربردهای عملی رابطه منطقی داشته باشند. از همین رو است که در کتاب هانون پیانیست نخبه جلد دوم غالبا انگشت‌گذاری‌هایی انتخاب شده‌اند که از راه شکل گرفتن قالب‌های کوچک، امکان برطرف کردن نیازهای آثار، به ویژه آثار مدرن پیانو فراهم شود و این آثار را بتوان آسان‌تر و راحت‌تر اجرا نمود.

هرگاه انگشتان پنج گانه هر دو دست، با برابری کامل نسبت به یکدیگر به کار گرفته شوند، توانایی آن را خواهند یافت تا هرچه را که برای این ساز نوشته شده است اجرا کنند و تنها مساله انگشت‌گذاری باقی خواهد ماند که حل آن به آسانی میسر خواهد بود.

سراسر کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه را می‌توان از آغاز تا پایان، در ظرف یک ساعت اجرا کرد و چنانچه تسلط کاملی به آن بدست آید و این برنامه تا مدتی با تمرین روزانه به اجرا گذاشته شود، دشواری‌ها از بین رفته و ضربات صدایی جادویی خواهند یافت.


کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه اثر شارل لویی هانون و ترجمه ابوالقاسم نخعی در ۱۰۴ صفحه توسط نشر سرود منتشر شده است.

198٫000 تومان

کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه

کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه
شارل لویی هانون
انتشارات سرود


درباره کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه :

انتشار جلوه نوینی از یک اثر آموزشی و تکنیک پسندیده که قابل استفاده بوده و کلیه عوامل مورد نیاز امروزی در آن گنجانده شده باشد، ناگزیر باید به طرزی ویژه تنظیم شود. در کاربردهای پیشین یک تمرین بدون ارائه روشی سازنده آنقدر تکرار می‌شد تا دشواری‌های درونی آن شاید تا اندازه معینی خود به خود برطرف شود.

در حالی که امروز این روش کم و بیش منسوخ شده است و در عوض باید در جستجوی تک تک دشواری‌های تکنیکی که غالبا بسیار گوناگونند بود و با دقت بر روی هر یک از آن‌ها و با یاری جستن از تمرین‌های متناسب با کنار گذاشتن نادرستی‌های اجرایی هریک به تکنیک برتر دست یافت.

شناخت دشواری‌ها و ایجاد روشی خاص در برطرف ساختن آن‌ها در واقع ایجاد صرفه جویی در زمان است که هنرجو را زودتر به هدف والای خود می‌رساند.

از آن گذشته نکته مهم‌تر آن است که کار را برای نوازنده راحت‌تر و جالب‌تر می‌کند. این گونه تمرین‌ها به توجهی دائمی و بدون وقفه نیاز دارد تا با نوازندگی، بدون توجه و تنها به قصد پایان دادن به آن. حتی همین تاکیدگذاری‌های گوناگون نیاز به توجهی خاص دارد.

ریتم‌بندی و بهره‌برداری چند جانبه از دستگاه شنوایی، مانند حرکات مخالف و متقابل، اشکال مختلف کانن‌وار و روش‌های مختلف حرکت دست‌ها، انتقال‌ها و غیره نیاز به مقدار زیادی از فعالیت‌های موسیقایی دارد، که خواه نا‌خواه دیگر نمی‌توان از نوازندگی خشک تمرین‌های تکنیکی صحبتی به میان آورد. تنها با رعایت همین روش است که کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه می‌تواند سودمندتر و سرزنده‌تر شود.

از دادن دستورهای تکنیکی ضربه زدن (به شستی‌ها) تقریبا در همه جا چشم پوشی شده تا به این وسیله امکانات اجرایی دچار محدودیت نشوند.

این کار به استاد واگذار شده تا با توجه به وضع و نیازهای ویژه تک تک درس‌های هنرجوی معین تصمیم بگیرد.

ضمنا باید کوشش کرد تا تمرین‌ها با کاربردهای عملی رابطه منطقی داشته باشند. از همین رو است که در کتاب هانون پیانیست نخبه جلد دوم غالبا انگشت‌گذاری‌هایی انتخاب شده‌اند که از راه شکل گرفتن قالب‌های کوچک، امکان برطرف کردن نیازهای آثار، به ویژه آثار مدرن پیانو فراهم شود و این آثار را بتوان آسان‌تر و راحت‌تر اجرا نمود.

هرگاه انگشتان پنج گانه هر دو دست، با برابری کامل نسبت به یکدیگر به کار گرفته شوند، توانایی آن را خواهند یافت تا هرچه را که برای این ساز نوشته شده است اجرا کنند و تنها مساله انگشت‌گذاری باقی خواهد ماند که حل آن به آسانی میسر خواهد بود.

سراسر کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه را می‌توان از آغاز تا پایان، در ظرف یک ساعت اجرا کرد و چنانچه تسلط کاملی به آن بدست آید و این برنامه تا مدتی با تمرین روزانه به اجرا گذاشته شود، دشواری‌ها از بین رفته و ضربات صدایی جادویی خواهند یافت.


کتاب هانون دوم ۲ پیانیست نخبه اثر شارل لویی هانون و ترجمه ابوالقاسم نخعی در ۱۰۴ صفحه توسط نشر سرود منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن350 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…