18% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/walterPiston-1-copy-500x500.webp

کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل

در چاپ جدید مجلد ۱ و ۲ را باهم در یک جلد ۷۵۰ صفحه ای فراهم شده.

هدف کتاب هارمونی والتر پیستون ارائه هرچه کوتاه تر و سودمندتر هارمونی سدههای هجدهم و نوزدهم خواهد بود.

 

980٫000 تومان

کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل

کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل
اجراهای همه نمومه ها در فایل صوتی به همراه کتاب
یا در کانال تلگرام ملوداکس
چاپ ششم 

نویسنده : والتر پیستون
ترجمه : سیاورش بیضایی
بازنگری و گسترش : مارک دوتو


کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل :

نخستین گام مهم در آموزش هارمونی، روشن نمودن هدف از این آموزش است .

امروزه در باره این که اصولا چرا به مطالعه تئوری می پردازیم و چه انتظاراتی باید از فراگیری آن داشته باشیم، اشتباهات بسیاری وجود دارد که بنا بر تجربیات آموزشی نویسنده، معمول ترین و جدی ترین مانع پیشرفت در همه شاخه های تئوری موسیقی است.

برخی، فراگیری هارمونی، کنترپوان، و فوگ را تنها ویژه آهنگسازان می دانند. ولی اگر به نکته توجه کنیم که تئوری همیشه به دنبال عمل می آید و به ندرت پیش از آن، در خواهیم یافت که تئوری موسیقی مجموعه قوانینی برای آهنگسازی نبوده و تنها نتایج گردآوری شده از مشاهده آثار آهنگسازان بزرگ در دوره ای نسبتا طولانی است.

تئوری نشان نمی دهد که موسیقی در آینده چگونه نوشته خواهد شد، بلکه نمایانگر این است که موسیقی در گذشته چگونه نوشته می شده است.

چنین تعریفی از ماهیت واقعی تئوری موسیقی نتایج مهمی را در بر خواهد داشت. پیش از هر چیز روشن است که این دانش برای همه دست اندرکاران رشته های گوناگون این هنر، از آهنگساز گرفته تا نوازنده، رهبر، منتقد، آموزگار و پژوهشگر، پرهیز ناپذیر است.

در حقیقت، از آنجایی که تئوری زیربنای هرگونه ارزیابی آگاهانه سبک های گذشته و کنونی می باشد، داشتن پایه ای مطمئن در آن برای یک هنرجوی موسیقی بسیار ضروری تر خواهد بود تا برای یک آهنگساز ( که باید بیشتر متکی بر احساس و غریزه موسیقایی خود باشد تا رعایت قوانین گذشته ).

از سوی دیگر، برای کسی که دارای نیروی آفرینندگی در آهنگسازی است ریسک بزرگی خواهد بود اگر فکر کند که نبوغ او بدون داشتن دانشی ژرف از سبک عمومی اهنگسازان بزرگ برای پیشرفت کار او بسنده خواهد بود.

مهارت در زمینه های فنی و تئوریک موسیقی، باید پا به پای آفرینندگی او، ولی به طور کاملا جداگانه، به صورت یک کار روزانه در آید. او از یک سو سبک عمومی آهنگسازان را دنبال می کند و از سوی دیگر, پاسخگوی نیازهای درونی خویش است.

اما در زمینه هارمونی ، در کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل ، نخست به پاسخگویی به دو پرسش مهم خواهیم پرداخت :

  • نخست این که مواد هارمونیکی که معمولا مورد استفاده آهنگسازان قرار می گرفته است چه بوده است
  • و دیگر این که این مواد چگونه به کار گرفته می شده است.

ما در این مرحله از آموزش نمی توانیم به بهای چشمپوشی از تعیین هنجارها هارمونی، به سبک ویژه هر آهنگساز بپردازیم، ولی با درک این هنجار ها راه برای بررسی هارمونیک اهنگسازان همه دوره ها روشن خواهد شد به ویژه برای تحلیل علمی سبک های مهم سده بیستم.

از دید تاریخی دوره ای که می توان در آن به بررسی هارمونی عمومی پرداخت به  طور تقریبی سده های هجدهم و نوزدهم را در بر می گیرد، که در آن به طور شگفت انگیزی تغییرات اندکی در مواد هارمونیک و چگونگی کاربرد آنها روی داده است.

با مشاهدة سير تحولات موسیقی آهنگسازان گذشته تر، دورة تجربی آغاز سده بیستم بسیار کمتر انقلابی به نظر خواهد رسید. ولی تاکنون، هنوز نمی توان تعریف دقیقی از هارمونی سده بیستم به دست داد.

از این رو، هدف کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست پنجم کامل ارائه هرچه کوتاه تر و سودمندتر هارمونی سدههای هجدهم و نوزدهم خواهد بود.

دستورهای هارمونی، بدون این که کوششی در توجیه زیباشناسانه آنها باشد و یا این که به عنوان قوانینی طبیعی معرفی گردند، تنها به عنوان مشاهداتی عمومی بیان خواهند شد.

تمرین های داده شده نیز بایستی به عنوان سرمشق هایی از سبک عمومی آهنگسازان بزرگ انجام شوند، نه کوشش هایی در آهنگسازی خلاق.

به باور نگارنده، تنها از این راه می توان به نتیجه ای سریع و منطقی از این موضوع دست یافت.

کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل با بازنگری مارک دوتو :

کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل نمایانگر ۴۵ سال کاربرد موفقیت آمیز آن می باشد. شاگردان والتر پیستون و شاگردان آنها، حتی ده سال پس از مرگش نیز می توانند به اعتبار آموزش های او مباهات کنند.

آشنایی من با این کتاب به حدود سی سال پیش بازمی گردد و با این که شاید برخی از هواداران پر و پا قرص آن با بازنگری کامل چاپ چهارم به وسيله من موافق نباشند، وفاداری من نسبت به آن هیچ کاهشی نیافته است .

اکنون روشن است که کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل با شکل گذشته آن متفاوت است، ولی هدف اصلی و محتوای بنیادی آن همان گونه است که در سال ۱۹۴۱ نیز بوده است.

تغییرات عمده ای که در آن انجام گرفته است، افزایش هفت فصل جدید، از جمله چهار فصل در باره موضوع پیچیده هارمونی معاصر است که در سه چاپ نخست در بارة آن گفتگو نشده بود.

ولی هسته مرکزی کتاب همان بررسی فراگیر هارمونی عمومی در بخش یکم به جای مانده است که هنوز هم درونمایه اصلی آموزش هارمونی نال در سال های یکم و دوم را در بر می گیرد.

در چاپ کنونی متن کامل بخش یکم کتاب از دی روشنی و بیان به دقت بازبینی شده است. برخی از جزئیات کم اهمیت تر حذف، و شماری از نمونه های تکراری نیز اصلاح شده اند.

این اصلاحات به منظور باز کردن جای بیشتر برای مطالب موجزتر ضروری به نظر می رسیده است. نمونه های پیشین با نمونه های تازه ای تکمیل شده اند، به ویژه در فصل هشتم. به بخش دوم نیز نمونه های تازه ای افزوده شده است.

یکی از چهره های بارز چاپ جدید این کتاب تأکید بر تحلیل هارمونیک است که ارزش آن آشکارا کمتر از مهارت در تمرین های نوشتنی و نواختنی نیست.

در ادامه :

فصل کاملا جدید «بافت موسیقی » به منظور روشن نمودن مشکلات بسیاری که هنرجویان مبتدی در تحليل ادبیات موسیقی با آنها روبرو می شوند نوشته شده است.

تجربیات خود من نشان می دهند که در کی روشن از انواع و جزئیات بافت موسیقی یکی از بهترین روش های آمادگی برای فنون پیشرفته تحلیل تنال، به ویژه تکنیک شنکر است.

یکی دیگر از نوآوری های بازنگری جدید کتاب در ارتباط با ریتم و ساختار فران به همراه خلاصه ای از فنون تحلیل تنال در فصل سیزدهم می باشد.

«اکرد نهم کامل» که پیش تر فصل جداگانه ای به آن اختصاص داده می شد اکنون به همراه آکردهای یازدهم و سیزدهم در فصل ۲۴ مورد گفتگو قرار می گیرد.

امیزة مدال از فصل پنجم «تنالیته و مد الته» به فصل چهاردهم «ممدولاسیون » که جایگاه پسندیده تری برای آن می باشد انتقال یافته است.

این کتاب که مدت ها به عنوان یک کتاب مقدماتی هارمونی شناخته می شد، اکنون به دلیل گستردگی و جامع بودن آن به عنوان یک کتاب مرجع نیز اعتبار یافته است و ما مفتخریم که آن را نه تنها در دست هنرجویان، که در کتابخانه استادان موسیقی نیز مشاهده می کنیم .


کتاب هارمونی والتر پیستون ویراست ششم کامل دارای ۷۵۰ صفحه به همراه فایل صوتی توسط انتشارات نوگان منتشر شده است.


 پیام به واتس آپ

 اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن850 گرم
ابعاد21 × 15 × 5 سانتیمتر
سی دی

دانلودی

دیدگاهتان را بنویسید