1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/09/le-violon-4-1-500x500.jpg

کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم

انتشارات سرود


مجموعه پنج جلدی ل ویولن اثر استاد بزرگ ماتیو کریک بوم و ترجمه محمدرضا گرگین زاده، کتابیست بسیار جامع که به صورتی فشرده تقریبا تمام نکات اصلی تکنیک ویولن را مورد بحث قرار داده و در تکمیل مطالب آموزشی نیز کتاب‌های متعددی نیز تالیف نموده و هرکجا لازم بوده خود به آن‌ها ارجاع داده است؛ از جمله سه جلد کتاب تکنیک ویولن نوشته خود او و نیز سه جلد کتاب تکنیک به نام استادان ویولن که شامل اتودهایی از سایر اساتید صاحب نام ویولن است که توسط ایشان گردآوری و متناسب با مجموعه حاضر تنظیم گشته است.

کریک بوم  در این مورد معتقد است که: اتودها و قطعات تمرینی اساتید بزرگ گذشته سر به هزاران میزند و گردآوری و نواختن آن‌ها نه تنها برای هنرجویان میسر نیست؛ بلکه باعث سردرگمی هم خواهد شد و در نتیجه مفید هم نخواهند بود.

بنابراین تنها راه صحیح گردآوری گزیده‌ای از آن‌ها متناسب با پیشرفت هنرجویان می‌باشد. در واقع معلمین دلسوز و آگاه خود این کار را می‌کنند. حال در این میان چه کسی شایسته‌تر از صاحب کتاب ل ویولن؛ به عبارت دیگر کتاب‌های تکمیلی کریک بوم، نزدیکترین خویشاوندی را با روش آموزشی وی دارند. از این رو توصیه می‌شود که نوازندگان عزیز این اتودها را همزمان با کار آموزش ادامه دهند.

کریک بوم در جایی دیگر به اهمیت جدا بودن این قبیل اتودها از کتاب ل ویولن اشاره می‌کند و عقیده دارد که از نظر روانی اثر بهتری دارد و به نوعی باید جزو تمرینات روزمره در کنار پیشروی در کار آموزشی قرار گیرد تا هنرجو را کسل نکند. در همین ارتباط مجموعه ۸ جلدی به نام قطعات و آثار برگزیده را تدوین کرده و باور دارد خوب است که به موازات کتاب ل ویولن نواخته شوند که شرح آن در مقدمه کتاب اول آمده است. کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم ، چهارمین جلد از این کتاب است که توصیه می‌شود این کتاب پس از مطالعه کتاب اول، کتاب دوم و کتاب سوم مورد استفاده قرار گیرد.


کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم ترجمه محمدرضا گرگین‌زاده در ۵۲ صفحه توسط نشر سرود منتشر شده است.

99٫000 تومان

کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم

کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم
انتشارات سرود


مجموعه پنج جلدی ل ویولن اثر استاد بزرگ ماتیو کریک بوم و ترجمه محمدرضا گرگین زاده، کتابیست بسیار جامع که به صورتی فشرده تقریبا تمام نکات اصلی تکنیک ویولن را مورد بحث قرار داده و در تکمیل مطالب آموزشی نیز کتاب‌های متعددی نیز تالیف نموده و هرکجا لازم بوده خود به آن‌ها ارجاع داده است؛ از جمله سه جلد کتاب تکنیک ویولن نوشته خود او و نیز سه جلد کتاب تکنیک به نام استادان ویولن که شامل اتودهایی از سایر اساتید صاحب نام ویولن است که توسط ایشان گردآوری و متناسب با مجموعه حاضر تنظیم گشته است.

کریک بوم  در این مورد معتقد است که: اتودها و قطعات تمرینی اساتید بزرگ گذشته سر به هزاران میزند و گردآوری و نواختن آن‌ها نه تنها برای هنرجویان میسر نیست؛ بلکه باعث سردرگمی هم خواهد شد و در نتیجه مفید هم نخواهند بود.

بنابراین تنها راه صحیح گردآوری گزیده‌ای از آن‌ها متناسب با پیشرفت هنرجویان می‌باشد. در واقع معلمین دلسوز و آگاه خود این کار را می‌کنند. حال در این میان چه کسی شایسته‌تر از صاحب کتاب ل ویولن؛ به عبارت دیگر کتاب‌های تکمیلی کریک بوم، نزدیکترین خویشاوندی را با روش آموزشی وی دارند. از این رو توصیه می‌شود که نوازندگان عزیز این اتودها را همزمان با کار آموزش ادامه دهند.

کریک بوم در جایی دیگر به اهمیت جدا بودن این قبیل اتودها از کتاب ل ویولن اشاره می‌کند و عقیده دارد که از نظر روانی اثر بهتری دارد و به نوعی باید جزو تمرینات روزمره در کنار پیشروی در کار آموزشی قرار گیرد تا هنرجو را کسل نکند. در همین ارتباط مجموعه ۸ جلدی به نام قطعات و آثار برگزیده را تدوین کرده و باور دارد خوب است که به موازات کتاب ل ویولن نواخته شوند که شرح آن در مقدمه کتاب اول آمده است. کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم ، چهارمین جلد از این کتاب است که توصیه می‌شود این کتاب پس از مطالعه کتاب اول، کتاب دوم و کتاب سوم مورد استفاده قرار گیرد.


کتاب ل ویولن ۴ چهارم اثر ماتیو کریک بوم ترجمه محمدرضا گرگین‌زاده در ۵۲ صفحه توسط نشر سرود منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن200 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید