1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/sadrangreng.jpg

کتاب صد رنگ رنگ برای تار

گرداورنده ارشد تهماسبی
انتشارات ماهور


درباره کتاب :

این کتاب شامل نت‌نویسی‌ رِنگ های قدیمی از استادانی مثل علی اکبر شهنازی، موسی معروفی، رکن الدین مختاری، علینقی وزیری، رضا محجوبی، حسین اسماعیل زاده، ابراهیم منصوری، مشیرهمایون شهردار، حبیب سماعی، آقاحسینقلی، حسینقلی بیگجه خانی، ابوالحسن صبا، نورعلی برومند، غلامحسین درویش، مهدی خالدی، غلامحسین بیگجه خانی، روح الله خالقی و حسین علیزاده و همچنین ارشد تهماسبی است.

رنگ ( Reng ) :

رِنگ فرمی در ردیف موسیقی ایرانی  است که معمولاً برای شادی و رقص نواخته می‌شده و معمولاً دارای ضرب‌آهنگ 6/8 است.

رنگ مخصوص نواختن ساز است و آواز در آن نقشی ندارد.

رنگ به صورت دسته جمعه ای نواخته می شود و معمولا هر سازی در هر توانایی خودش آن قطعه موسیقی را جلو می برد .

رنگ ها معمولا در پایان یک دستگاه موسیقی نواخته می شوند.

فهرست این کتاب صد رنگ رنگ به طور خلاصه و تیتر وار:

 • رنگ های دستگاه شور
 • رنگ های آواز ابوعطا
 • رنگ های بیات ترک
 • رنگ های آواز افشاری
 • رنگ های آواز دشتی
 • رنگ های سه گاه
 • رنگ های دستگاه چهارگاه
 • رنگ های دستگاه ماهور
 • رنگ های دستگاه همایون
 • رنگ های آواز بیات اصفهان
 • رنگ های دستگاه نوا
 • رنگ های دستگاه راست پنجگاه

این مجموعه توسط ارشد تهماسبی با تار و همراهی تمبک داریوش زرگری ضبط و اجرا شده است و در ۲۳۵ صفحه توسط انتشارات ماهور چاپ شده است.

208٫000 تومان

کتاب صد رنگ رنگ برای تار

کتاب صد رنگ رنگ برای تار و به همراهی تنبک – گرداورنده ارشد تهماسبی
انتشارات ماهور


درباره کتاب :

این کتاب شامل نت‌نویسی‌ رِنگ های قدیمی از استادانی مثل علی اکبر شهنازی، موسی معروفی، رکن الدین مختاری، علینقی وزیری، رضا محجوبی، حسین اسماعیل زاده، ابراهیم منصوری، مشیرهمایون شهردار، حبیب سماعی، آقاحسینقلی، حسینقلی بیگجه خانی، ابوالحسن صبا، نورعلی برومند، غلامحسین درویش، مهدی خالدی، غلامحسین بیگجه خانی، روح الله خالقی و حسین علیزاده و همچنین ارشد تهماسبی است.

رنگ ( Reng ) :

رِنگ فرمی در ردیف موسیقی ایرانی  است که معمولاً برای شادی و رقص نواخته می‌شده و معمولاً دارای ضرب‌آهنگ 6/8 است.

رنگ مخصوص نواختن ساز است و آواز در آن نقشی ندارد.

رنگ به صورت دسته جمعه ای نواخته می شود و معمولا هر سازی در هر توانایی خودش آن قطعه موسیقی را جلو می برد .

رنگ ها معمولا در پایان یک دستگاه موسیقی نواخته می شوند.

فهرست این کتاب صد رنگ رنگ به طور خلاصه و تیتر وار:

 • رنگ های دستگاه شور
 • رنگ های آواز ابوعطا
 • رنگ های بیات ترک
 • رنگ های آواز افشاری
 • رنگ های آواز دشتی
 • رنگ های سه گاه
 • رنگ های دستگاه چهارگاه
 • رنگ های دستگاه ماهور
 • رنگ های دستگاه همایون
 • رنگ های آواز بیات اصفهان
 • رنگ های دستگاه نوا
 • رنگ های دستگاه راست پنجگاه

این مجموعه توسط ارشد تهماسبی با تار و همراهی تمبک داریوش زرگری ضبط و اجرا شده است و در ۲۳۵ صفحه توسط انتشارات ماهور چاپ شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن500 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید