1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/chegoone-ensan.jpg

کتاب انسان چگونه موسیقایی است

نوشته جان بلکینگ و ترجمه‌ی مریم قرسو
نشر ماهور 

درباره کتاب :

فهرست کتاب :

  • صدایی که انسان گونه نظم یافته است
  • موسیقی در جامعه و فرهنگ
  • فرهنگ و جامعه در موسیقی
  • انسانیتی که صدا گونه نظم یافته است

کتاب انسان چگونه موسیقایی است ، نقش موسیقی در جامعه و فرهنگ و نقش جامعه و فرهنگ در موسیقی را میکاود.

نویسنده که یک انسان شناس و موسیقی شناس قومی است مثال هایی را از موسیقی غربی و موسیقی ونداهای ترانسوال میاورد.


این کتاب ما را وام میدارد اندیشه هایی را که غالبا در ذهن داریم عمیقا مورد بازبینی قرار دهیم و به علاوه دربردارنده مشاهداتی از جذابیت های بزرگی درباره جایگاه عادت های موسیقیایی در آموزش کلی نسل بشر است.. کتابی پرشور و مجادله بر انگیز. مجله تایمز

49٫500 تومان

کتاب انسان چگونه موسیقایی است


نوشته جان بلکینگ و ترجمه‌ی مریم قرسو
نشر ماهور 

درباره کتاب :

فهرست کتاب :

  • صدایی که انسان گونه نظم یافته است
  • موسیقی در جامعه و فرهنگ
  • فرهنگ و جامعه در موسیقی
  • انسانیتی که صدا گونه نظم یافته است

کتاب انسان چگونه موسیقایی است ، نقش موسیقی در جامعه و فرهنگ و نقش جامعه و فرهنگ در موسیقی را میکاود.

نویسنده که یک انسان شناس و موسیقی شناس قومی است مثال هایی را از موسیقی غربی و موسیقی ونداهای ترانسوال میاورد.


این کتاب ما را وام میدارد اندیشه هایی را که غالبا در ذهن داریم عمیقا مورد بازبینی قرار دهیم و به علاوه دربردارنده مشاهداتی از جذابیت های بزرگی درباره جایگاه عادت های موسیقیایی در آموزش کلی نسل بشر است.. کتابی پرشور و مجادله بر انگیز. مجله تایمز


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن150 گرم
ابعاد21 × 15 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید