1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/08/sher-1-500x500.jpg

پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی

پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی
نشر ماهور


کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی ، نتیجه‌ی بیش از چهل سال تجربه‌های عملی و نظری حسین دهلوی است. مخاطبان این کتاب بیش‌تر کسانی هستند که زبان آن‌ها فارسی است و سابقه‌ی فعالیت چند ساله‌ در زمینه موسیقی دارند و بر مبانی این هنر آگاهی یافته‌اند و مایل‌اند در زمینه‌ی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی، اطلاعات لازم را به دست آورند.

بی‌شک، کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی برای خوانندگان آواز، ترانه سرایان، شاعران آوازهای کودکان و دیگر علاقه‌مندان نیز می‌تواند مفید واقع شود؛ مشروط بر این که جوهر هنری آنان پشتوانه‌ی علاقه‌مندی‌شان در این زمینه قرار گیرد.

در کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی سعی گردیده در حد امکان از توضیحات اضافی و خارج از موضوع در موارد مختلف پرهیز شود و مطالب به طریقی مطرح گردد که حاصل آن با موضوع کتاب در ارتباط باشد.

به ذکر است به دلیل این‌که کلمه‌ی موسیقی به صورت عام به کار می‌رود و به موسیقی سازی و آوازی، هردو اطلاق می‌شود، در نامگذاری کتاب کلمه‌ی آوازی منظور شده است تا جهت آن کاملا مشخص باشد.

بخش‌هایی از کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی بیشتر جنبه‌ی آموزشی شفاهی دارد و مکتوب کردن آن‌ها با مثال‌ها و تمهیدات دیگر، به طوری که اثرگذار باشد، بسیار مشکل است.

در این کتاب سعی شده است قانونمندی‌های خاصی که برای پیوند شعر فارسی با موسیقی آوازی به دست آمده است، همراه با مثال‌های لازم ارائه و در موارد ضروری برای ابداع نشانه‌ها از ساده‌ترین شکل استفاده ‌شود.


پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی در ۲۴۰ صفحه توسط نشر ماهور منتشر شده است. 

118٫800 تومان

پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی

پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی
نشر ماهور


کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی ، نتیجه‌ی بیش از چهل سال تجربه‌های عملی و نظری حسین دهلوی است. مخاطبان این کتاب بیش‌تر کسانی هستند که زبان آن‌ها فارسی است و سابقه‌ی فعالیت چند ساله‌ در زمینه موسیقی دارند و بر مبانی این هنر آگاهی یافته‌اند و مایل‌اند در زمینه‌ی تصنیف قطعات آوازی بر روی شعر فارسی، اطلاعات لازم را به دست آورند.

بی‌شک، کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی برای خوانندگان آواز، ترانه سرایان، شاعران آوازهای کودکان و دیگر علاقه‌مندان نیز می‌تواند مفید واقع شود؛ مشروط بر این که جوهر هنری آنان پشتوانه‌ی علاقه‌مندی‌شان در این زمینه قرار گیرد.

در کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی سعی گردیده در حد امکان از توضیحات اضافی و خارج از موضوع در موارد مختلف پرهیز شود و مطالب به طریقی مطرح گردد که حاصل آن با موضوع کتاب در ارتباط باشد.

به ذکر است به دلیل این‌که کلمه‌ی موسیقی به صورت عام به کار می‌رود و به موسیقی سازی و آوازی، هردو اطلاق می‌شود، در نامگذاری کتاب کلمه‌ی آوازی منظور شده است تا جهت آن کاملا مشخص باشد.

بخش‌هایی از کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی بیشتر جنبه‌ی آموزشی شفاهی دارد و مکتوب کردن آن‌ها با مثال‌ها و تمهیدات دیگر، به طوری که اثرگذار باشد، بسیار مشکل است.

در این کتاب سعی شده است قانونمندی‌های خاصی که برای پیوند شعر فارسی با موسیقی آوازی به دست آمده است، همراه با مثال‌های لازم ارائه و در موارد ضروری برای ابداع نشانه‌ها از ساده‌ترین شکل استفاده ‌شود.


پیوند شعر و موسیقی آوازی حسین دهلوی در ۲۴۰ صفحه توسط نشر ماهور منتشر شده است. 


 پیام به واتس آپ

 اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن300 گرم
ابعاد21 × 17 × 2 سانتیمتر
سی دی

ندارد

دیدگاهتان را بنویسید