1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/hich.jpg

هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی

پدرام خاورزمینی انتشارات نای و نی

درباره کتاب :

این کتاب زنگ تفریحی برای تنبک نوازان است به طوریکه قطعاتی دارد که همنوازی کنید با دوستان تنبک نواز خودتان.

هیچ ، دفتری است یازده قطعه ای که نه قطع آغاز تکنوازی و دو قطعه پایانی برای دونوازی تمبک.

نت نگاری این اثر به پیروی از سیستم یک خطی نوشته شده توسط آقای بهمن رجبی است.

فهرست قطعات

 • به یاد سرژ
 • لوزی
 • برسه
 • کوچک
 • هیچ
 • خانه
 • کارونیس
 • آکاریاتر
 • نقطه
 • بیات اوریول
 • بیات اوریول تنبک ۱
 • بیات اوریول تنبک ۲
 • پوالوو
 • پوالو تنبک ۱
 • پوالو تنبک ۲
198٫000 تومان

هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی

کتاب هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی انتشارات نای و نی

درباره کتاب :

این کتاب زنگ تفریحی برای تنبک نوازان است به طوریکه قطعاتی دارد که همنوازی کنید با دوستان تنبک نواز خودتان.

هیچ ، دفتری است یازده قطعه ای که نه قطع آغاز تکنوازی و دو قطعه پایانی برای دونوازی تمبک.

نت نگاری این اثر به پیروی از سیستم یک خطی نوشته شده توسط آقای بهمن رجبی است.

فهرست قطعات

 • به یاد سرژ
 • لوزی
 • برسه
 • کوچک
 • هیچ
 • خانه
 • کارونیس
 • آکاریاتر
 • نقطه
 • بیات اوریول
 • بیات اوریول تنبک ۱
 • بیات اوریول تنبک ۲
 • پوالوو
 • پوالو تنبک ۱
 • پوالو تنبک ۲

  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن290 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر
سی دی

دانلودی

دیدگاهتان را بنویسید