https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/06/taccota.jpeg

نت پیانو Toccata in c minor, BWV 911

انگشت گذاری شده استاندارد
هماهنگ با تمام نت های آموزشی در یوتیوب و ..


توکاتاها نمایانگر اولین ساخته های صفحه کلید باخ هستند که تحت عنوان جمعی شناخته می شوند.

اولین منابع توکاتاهای BWV 910 ، 911 و 916 در کتاب Andreas-Bach وجود دارد مجموعه مهمی از نسخه های خطی صفحه کلید و ارگ آهنگسازان مختلف که توسط برادر بزرگ باخ جمع آوری شده است

یوهان کریستوف باخ بین سالهای 1707 و 1713. نسخه اولیه BWV 912 (معروف به BWV 912a) نیز در مجموعه دیگری که توسط یوهان کریستف باخ معروف به “نسخه خطی مولر” ، از حدود 1703 تا 1707 گردآوری شده ، وجود دارد.

5٫000 تومان

نت پیانو Toccata in c minor, BWV 911

نت پیانو Toccata in c minor, BWV 911
انگشت گذاری شده استاندارد
هماهنگ با تمام نت های آموزشی در یوتیوب و ..


درباره نت پیانو Toccata in c minor, BWV 911 :

توکاتاها نمایانگر اولین ساخته های صفحه کلید باخ هستند که تحت عنوان جمعی شناخته می شوند.

اولین منابع توکاتاهای BWV 910 ، 911 و 916 در کتاب Andreas-Bach وجود دارد مجموعه مهمی از نسخه های خطی صفحه کلید و ارگ آهنگسازان مختلف که توسط برادر بزرگ باخ جمع آوری شده است

یوهان کریستوف باخ بین سالهای 1707 و 1713. نسخه اولیه BWV 912 (معروف به BWV 912a) نیز در مجموعه دیگری که توسط یوهان کریستف باخ معروف به “نسخه خطی مولر” ، از حدود 1703 تا 1707 گردآوری شده ، وجود دارد.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید