1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/notkhani.jpeg

مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو

درباره کتاب :

بیش از هفتاد سال است که کتاب مهارت نت‌ خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو ابزاری کارآمد در دست چندین نسل از موسیقیدانان برای آموزش سریع نت خوانی در تمام کلیدهاست.

رمز موفقیت و کارآیی متد داندولو در معرفی چند نست نشانه در هر کلید و ارائه تمریناتی متمرکز و پیشبردی برای یافتن سایر نتها به کمک نت های نشانه نهفته است. کتاب تابه امروز حضور خود را در آکادمی ها و کنسرواتوارهای معتبر آموزش موسیقی حفظ کرده و برتری آن هرگز دچار تردید نشده است.

در کتاب مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو حاضر ابتدا نتهای نشانه آموزش داده شده و سپس تمرین میشوند و بعد نتهای همسایه اضافه شده و در پایان، نتها مستقیما خوانده میشوند.

فراگیری این کتاب همواره توسط اساتيدفن به هنرجویان موسیقی توصیه شده است. اما با دانستن دانشی درباره آنها یا مطالعه کتاب های تئوری موسیقی میتوان بصورت خوداموز به یادگیری آن پرداخت.

پینوشت:

کلید به انگلیسی: Clef یک نشانه موسیقی است که برای تعیین زیرایی نت‌های نوشته شده بکار می‌رود.

روی یکی از خطوط در اول حامل قرار گرفته، نام و زیرایی نت‌هایی را که روی آن خط واقع شده تعیین می‌کند. این خط به عنوان نقطه راهنما برای تعیین اسامی نتها روی هر یک از خطوط یا بین خطوط استفاده می‌شود. فقط یک کلید استفاده می‌شود که به جای خطوط به فواصل میان خطوط اشاره می‌کند.

سه نوع کلید در نت‌نویسی موسیقی مدرن بکار می‌رود: کلید دو، کلید فا و کلید سل. هر یک از کلیدها تعیین‌کننده نت متفاوتی برای خطی هستند که روی آن قرار می‌گیرند.


کتاب مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو در ۱۱۲ صفحه توسط انتشارات نای و نی منتشر شده است.


 

138٫600 تومان

مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو

مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو بهترین کتاب برای آموزش نت خوانی


درباره کتاب مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو :

بیش از هفتاد سال است که کتاب مهارت نت‌ خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو ابزاری کارآمد در دست چندین نسل از موسیقیدانان برای آموزش سریع نت خوانی در تمام کلیدهاست.

رمز موفقیت و کارآیی متد داندولو در معرفی چند نست نشانه در هر کلید و ارائه تمریناتی متمرکز و پیشبردی برای یافتن سایر نتها به کمک نت های نشانه نهفته است. کتاب تابه امروز حضور خود را در آکادمی ها و کنسرواتوارهای معتبر آموزش موسیقی حفظ کرده و برتری آن هرگز دچار تردید نشده است.

در کتاب مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو حاضر ابتدا نتهای نشانه آموزش داده شده و سپس تمرین میشوند و بعد نتهای همسایه اضافه شده و در پایان، نتها مستقیما خوانده میشوند.

فراگیری این کتاب همواره توسط اساتيدفن به هنرجویان موسیقی توصیه شده است. اما با دانستن دانشی درباره آنها یا مطالعه کتاب های تئوری موسیقی میتوان بصورت خوداموز به یادگیری آن پرداخت.

پینوشت:

کلید به انگلیسی: Clef یک نشانه موسیقی است که برای تعیین زیرایی نت‌های نوشته شده بکار می‌رود.

روی یکی از خطوط در اول حامل قرار گرفته، نام و زیرایی نت‌هایی را که روی آن خط واقع شده تعیین می‌کند. این خط به عنوان نقطه راهنما برای تعیین اسامی نتها روی هر یک از خطوط یا بین خطوط استفاده می‌شود. فقط یک کلید استفاده می‌شود که به جای خطوط به فواصل میان خطوط اشاره می‌کند.

سه نوع کلید در نت‌نویسی موسیقی مدرن بکار می‌رود: کلید دو، کلید فا و کلید سل. هر یک از کلیدها تعیین‌کننده نت متفاوتی برای خطی هستند که روی آن قرار می‌گیرند.


کتاب مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو در ۱۱۲ صفحه توسط انتشارات نای و نی منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن130 گرم
ابعاد21 × 15 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید