1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/Solfej2-1.jpeg

سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲

کالمیکوف فریدکین

تدوین : رومینا بهنوش
ترجمه‌ی میربابا میررحیم
زیر نظر دلبر حکیم آوا


درباره کتاب سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ :

یکی از درس هایی که تربیت موسیقیایی و پرورش زیباشناسی را موجب می شود ، به دید هنرجو از موسیقی وسعت می بخشد، و سلیقه موسیقیایی او را شکل می دهد ، سلفژ است.

طی جلسات سلفژ، مربی عشق به موسیقی کشور های گوناگون ، موسیقی کلاسیک ، موسیقی معاصر و موسیقی کشورش را در ذهن هنرجویان خود القا میکند و استعدادهای موسیقیایی (شنوایی ، حافظه موسیقیایی ، حس ریتم ) آنها را رشد میدهد، و آنها را با اصول تئوری هنر موسیقی آشنا میکند و بروز و رشد استعداد و خلاقیت شاگردان یاری می رساند.

در این کتاب سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ مطالب فنی ضروری سلفژ از راه آشنایی با آثار شناخته‌شده ی موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی کشورهای مختلف آموزش داده می‌شود.

در واقع ارتباط صحیح موسیقی و سلفژ در این روش کماکان حفظ می‌شود. این ارتباط سلفژ را به عنوان درسی برخاسته از خود موسیقی و نه جدای از آن معرفی می‌کند و به این ترتیب، از راه‌های فنی خاص خود، توانایی درک و دریافت موسیقی را در هنرجو ارتقاء می‌بخشد.


سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ در ۵۹ صفحه توسط انتشارات ماهور منتشر شده است.

118٫800 تومان

سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲

سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲  کالمیکوف فریدکین

تدوین : رومینا بهنوش
ترجمه‌ی میربابا میررحیم
زیر نظر دلبر حکیم آوا


درباره کتاب سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ :

یکی از درس هایی که تربیت موسیقیایی و پرورش زیباشناسی را موجب می شود ، به دید هنرجو از موسیقی وسعت می بخشد، و سلیقه موسیقیایی او را شکل می دهد ، سلفژ است.

طی جلسات سلفژ، مربی عشق به موسیقی کشور های گوناگون ، موسیقی کلاسیک ، موسیقی معاصر و موسیقی کشورش را در ذهن هنرجویان خود القا میکند و استعدادهای موسیقیایی (شنوایی ، حافظه موسیقیایی ، حس ریتم ) آنها را رشد میدهد، و آنها را با اصول تئوری هنر موسیقی آشنا میکند و بروز و رشد استعداد و خلاقیت شاگردان یاری می رساند.

در این کتاب سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ مطالب فنی ضروری سلفژ از راه آشنایی با آثار شناخته‌شده ی موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی کشورهای مختلف آموزش داده می‌شود.

در واقع ارتباط صحیح موسیقی و سلفژ در این روش کماکان حفظ می‌شود. این ارتباط سلفژ را به عنوان درسی برخاسته از خود موسیقی و نه جدای از آن معرفی می‌کند و به این ترتیب، از راه‌های فنی خاص خود، توانایی درک و دریافت موسیقی را در هنرجو ارتقاء می‌بخشد.


سلفژ مقدماتی یک  صدایی جلد دوم ۲ در ۵۹ صفحه توسط انتشارات ماهور منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن130 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید