1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/radif-malihe-saiedi.jpeg

ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی

کتاب ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی بازنويسی آثار شنيداری آموزش رديف به روايت نورعلی برومند است که در اصل برای ساز تار (که با انگشت‌گذاری روی سيم به صدا در می‌آيد) تدوين شده و اين ساز در مقايسه با ساز قانون (که با زدن زخمه روی سيم و بدون انگشت‌گذاری روی سيم به صدا در می‌آيد) از لحاظ امکانات و گستردگی تکنيک‌های مضرابی و اجرايی، شيوه‌ی مضراب‌نوازی و مضراب‌گذاری، علائم و نشانه‌های نت‌نگاری و … متفاوت است.

با توجه به سبک فعلی قانون‌نوازی در ايران، تدوين و تنظيم و نشر اين مجموعه به صورت نوشتاری و صوتی با اين هدف انجام گرفته که در درجه‌ی اول تکنيک‌های متداول قانون‌نوازی، و در مرحله ی بعد اصالت آهنگين و ظرافت‌های موسيقی ايرانی در آن حفظ شده باشد.

برای فراگيری موسيقی دستگاهی ايران تنها ياد گرفتن اين رديف کافی نيست و هنرجويان برای کسب مهارت بيشتر در اجرای تکنيک‌های ساز قانون لازم است تمام رديف‌های چپ کوک و راست کوک را زير نظر استاد بياموزند تا با چگونگی تغيير گام‌های مختلف در اين ساز و همچنين گستره‌ی صوتی خوانندگان (زن و مرد) در رديف آوازی آشنا شوند زيرا آواز يکی از ارکان جدايی‌ناپذير موسيقی ايرانی است.

 


ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی به همراه ۶ تا DVD در ۳۳۲ صفحه توسط انتشارات ماهور منتشر شده است


 

475٫200 تومان

ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی

ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی به روایت نورعلی برومند
تنظیم، نت‌نویسی و اجرا: ملیحه سعیدی


درباره کتاب ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی :

ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی بازنويسی آثار شنيداری آموزش رديف به روايت نورعلی برومند است که در اصل برای ساز تار (که با انگشت‌گذاری روی سيم به صدا در می‌آيد) تدوين شده و اين ساز در مقايسه با ساز قانون (که با زدن زخمه روی سيم و بدون انگشت‌گذاری روی سيم به صدا در می‌آيد) از لحاظ امکانات و گستردگی تکنيک‌های مضرابی و اجرايی، شيوه‌ی مضراب‌نوازی و مضراب‌گذاری، علائم و نشانه‌های نت‌نگاری و … متفاوت است.

با توجه به سبک فعلی قانون‌نوازی در ايران، تدوين و تنظيم و نشر اين مجموعه به صورت نوشتاری و صوتی با اين هدف انجام گرفته که در درجه‌ی اول تکنيک‌های متداول قانون‌نوازی، و در مرحله ی بعد اصالت آهنگين و ظرافت‌های موسيقی ايرانی در آن حفظ شده باشد.

برای فراگيری موسيقی دستگاهی ايران تنها ياد گرفتن اين رديف کافی نيست و هنرجويان برای کسب مهارت بيشتر در اجرای تکنيک‌های ساز قانون لازم است تمام رديف‌های چپ کوک و راست کوک را زير نظر استاد بياموزند تا با چگونگی تغيير گام‌های مختلف در اين ساز و همچنين گستره‌ی صوتی خوانندگان (زن و مرد) در رديف آوازی آشنا شوند زيرا آواز يکی از ارکان جدايی‌ناپذير موسيقی ايرانی است.


ردیف میرزا عبدالله قانون ملیحه سعیدی به همراه ۶ تا DVD در ۳۳۲ صفحه توسط انتشارات ماهور منتشر شده است


 اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

 

وزن600 گرم
ابعاد29 × 21 × 4 سانتیمتر
سی دی

DVD

دیدگاهتان را بنویسید