2% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/05/mirzahosseingholi-radif-1.jpeg

ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی

به روایت استاد علی اکبر خان شهنازی
نت نویسی و تحلیلی ( بنی احمدی شاگرد استاد داریوش پیرنیاکان )


درباره کتاب به نقل از داریوش پیرنیاکان :

مجموعه کتاب ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی تلاشی است در جهت ثبت و ضبط بخشی از میراث شفاهی استادان گذشته در عرصه موسیقی ردیف دستگاهی ایران، ردیف روایت شده از استاد بزرگ تار جناب میرزا حسینقلی که از طریق فرزند ارشد ایشان استاد علی اکبر خان شهنازی به نسل سوم از نوازندگان موسیقی ایرانی انتقال داده شد، مجموعه ای است که در این کتاب به خط نت نگاشته شده است.

البته قبلا این مجموعه توسط اینجانب در سال ۱۳۸۰ نوشته شده و مؤسسه فرهنگی هنری ماهور آن را به چاپ رسانده و در حال حاضر هم در دسترس علاقمندان قرار دارد. ولیکن آقای نبی احمدی که از شاگردان اینجانب در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی بودند، طی گذراندن دوره کارشناسی موسیقی این ردیف را تعلیم گرفته و بعد از اتمام دوره کارشناسی به تدریس آن پرداخته، لذا از طريق تدريس که کمک شایانی به درک عمیق ردیف می کند به زوایا و ریزه کاری های نهفته در متن ردیف اشراف پیدا کرده است.

کتابردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی از لحاظ نگارش از شیوهی نت نگاری آقای داریوش طلایی که قبلا ردیف میرزا عبدالله را به این شیوه نگاشته، الگوبرداری شده است. به بیانی دیگر از روش تحلیلی استفاده شده.

امید است دانشجویان، هنرجویان و علاقمندان به ردیف موسیقی ایرانی در حفظ و اشاعه این فرهنگ غنی و پربار، بخصوص رپرتوارهای بجا مانده از استادان پیشین تلاش فراوان نمایند. تلاش و کوشش آقای نبی احمدی در نگارش تحلیلی این ردیف بسی قابل تقدیر است. به امید آنکه در آینده شاهد کارهای دیگری از ایشان در زمینه موسیقی باشیم.


ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی در ۴۷۲ صفحه توسط انتشارات سرود منتشر شده است.

315٫000 تومان

ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی

ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی به روایت استاد علی اکبر خان شهنازی
نت نویسی و تحلیلی ( بنی احمدی شاگرد استاد داریوش پیرنیاکان )


درباره کتاب به نقل از داریوش پیرنیاکان :

مجموعه کتاب ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی تلاشی است در جهت ثبت و ضبط بخشی از میراث شفاهی استادان گذشته در عرصه موسیقی ردیف دستگاهی ایران، ردیف روایت شده از استاد بزرگ تار جناب میرزا حسینقلی که از طریق فرزند ارشد ایشان استاد علی اکبر خان شهنازی به نسل سوم از نوازندگان موسیقی ایرانی انتقال داده شد، مجموعه ای است که در این کتاب به خط نت نگاشته شده است.

البته قبلا این مجموعه توسط اینجانب در سال ۱۳۸۰ نوشته شده و مؤسسه فرهنگی هنری ماهور آن را به چاپ رسانده و در حال حاضر هم در دسترس علاقمندان قرار دارد. ولیکن آقای نبی احمدی که از شاگردان اینجانب در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی بودند، طی گذراندن دوره کارشناسی موسیقی این ردیف را تعلیم گرفته و بعد از اتمام دوره کارشناسی به تدریس آن پرداخته، لذا از طريق تدريس که کمک شایانی به درک عمیق ردیف می کند به زوایا و ریزه کاری های نهفته در متن ردیف اشراف پیدا کرده است.

کتابردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی از لحاظ نگارش از شیوهی نت نگاری آقای داریوش طلایی که قبلا ردیف میرزا عبدالله را به این شیوه نگاشته، الگوبرداری شده است. به بیانی دیگر از روش تحلیلی استفاده شده.

امید است دانشجویان، هنرجویان و علاقمندان به ردیف موسیقی ایرانی در حفظ و اشاعه این فرهنگ غنی و پربار، بخصوص رپرتوارهای بجا مانده از استادان پیشین تلاش فراوان نمایند. تلاش و کوشش آقای نبی احمدی در نگارش تحلیلی این ردیف بسی قابل تقدیر است. به امید آنکه در آینده شاهد کارهای دیگری از ایشان در زمینه موسیقی باشیم.


ردیف میرزا حسینقلی نوشته بنی احمدی در ۴۷۲ صفحه توسط انتشارات سرود منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن850 گرم
ابعاد29 × 21 × 4 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید