1% تخفیف
https://melodux.com/wp-content/uploads/2021/06/bachAna-500x500.jpeg

باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو

مطالعه‌ی موسیقی باروک هنرجویان را با کنترپوان آشنا می‌کند و استقلال و هماهنگی انگشتان، و نواختن لگاتو را آموزش می‌دهد. مهارت‌های شنیداری به بهترین شکل در این نوع از موسیقی پیشرفت خواهند کرد.

اگرچه رپرتوار ساز شستی‌دار دوره‌ی باروک گسترده است اما بسیاری از معلم‌ها قطعات آموزشی را از میان قطعات باخ انتخاب می‌کنند.

دلیل آن روشن است: باخ پرکارترین آهنگساز قطعات موسیقی برای ساز شستی‌دار در دوران باروک و همینطور یکی از پرکارترین آهنگسازان تمام دوران‌هاست.

از آنجایی که او در انتهای دوره باروک زندگی می‌کرده است (به طوری که تاریخ مرگ او را با انتهای دوره‌ی باروک یکی می‌گیرند) قطعات او سبک‌های متنوع کل این دوره را – از کرال‌های باروک متقدم گرفته تا رقص‌های فرانسوی باروک متأخر- در بر می‌گیرند.

علاوه بر این بسیاری از آثار او در زمره‌ی زیبا‌ترین قطعاتی هستند که تا به امروز نوشته شده‌اند. همچنین با در نظر گرفتن سطح دشواری، بسیاری از قطعات آموزشی او از نظر محتوای موسیقی، جزو عمیق‌ترین قطعاتی هستند که می‌توان یافت.
باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو در اصل حاوی ۴۲ قطعه است که تعدادی از آن‌ها متعلق به آهنگسازان دیگری به جز باخ هستند که بعضی از آن‌ها همچنان ناشناخته‌ مانده‌اند.

باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو حاضر حاوی ۲۰ قطعه از قطعات «دفترچه آنا‌ ماگدولینا باخ» است.


کتاب باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو توسط انتشارات سرود منتشر شده است.

39٫600 تومان

باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو

باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو


درباره کتاب باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو :

مطالعه‌ی موسیقی باروک هنرجویان را با کنترپوان آشنا می‌کند و استقلال و هماهنگی انگشتان، و نواختن لگاتو را آموزش می‌دهد. مهارت‌های شنیداری به بهترین شکل در این نوع از موسیقی پیشرفت خواهند کرد.

اگرچه رپرتوار ساز شستی‌دار دوره‌ی باروک گسترده است اما بسیاری از معلم‌ها قطعات آموزشی را از میان قطعات باخ انتخاب می‌کنند.

دلیل آن روشن است: باخ پرکارترین آهنگساز قطعات موسیقی برای ساز شستی‌دار در دوران باروک و همینطور یکی از پرکارترین آهنگسازان تمام دوران‌هاست.

از آنجایی که او در انتهای دوره باروک زندگی می‌کرده است (به طوری که تاریخ مرگ او را با انتهای دوره‌ی باروک یکی می‌گیرند) قطعات او سبک‌های متنوع کل این دوره را – از کرال‌های باروک متقدم گرفته تا رقص‌های فرانسوی باروک متأخر- در بر می‌گیرند.

علاوه بر این بسیاری از آثار او در زمره‌ی زیبا‌ترین قطعاتی هستند که تا به امروز نوشته شده‌اند. همچنین با در نظر گرفتن سطح دشواری، بسیاری از قطعات آموزشی او از نظر محتوای موسیقی، جزو عمیق‌ترین قطعاتی هستند که می‌توان یافت.
باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو در اصل حاوی ۴۲ قطعه است که تعدادی از آن‌ها متعلق به آهنگسازان دیگری به جز باخ هستند که بعضی از آن‌ها همچنان ناشناخته‌ مانده‌اند.

باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو حاضر حاوی ۲۰ قطعه از قطعات «دفترچه آنا‌ ماگدولینا باخ» است.


کتاب باخ آناماگدولینا ۲۰ قطعه آسان برای پیانو توسط انتشارات سرود منتشر شده است.


  پیام به واتس آپ

  اینستاگرام 

 تلگرام

ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

وزن100 گرم
ابعاد29 × 21 × 1 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید