• مبانی تنبک نوازی جلد اول ۱ جعفر قاضی عسکر

  04

  اولین جلد از مجموعه شش جلدی مبانی تنبک نوازی ، اثر استاد برجسته تنبک ، جعفر قاضی عسکر.

  این کتاب شامل قطعات تمرینی ای است که برای هنرجوی مبتدی تنبک طراحی شده. در طراحی و تدوین این تمرین ها و قطعات نکاتی مد نظر بوده که عبارتند از:

  حرکت شناسی – پرورش خلاقیت – تمرینات اینه ای – شناخت ریتم و متر – تئوری موسیقی

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • مبانی تنبک نوازی جلد دوم 2 جعفر قاضی عسکر

  دومین جلد از مجموعه شش جلدی مبانی تنبک نوازی ، اثر استاد برجسته تنبک ، جعفر قاضی عسکر.

  این کتاب شامل قطعات تمرینی ای است که برای هنرجوی مبتدی تنبک طراحی شده اند. در طراحی و تدوین این تمرین ها و قطعات نکاتی مد نظر بوده که عبارتند از:

  1. پرورش خلاقیت
  2. تئوری موسیقی
  3. شنایی با دوازده فیگور ریتمیک
  4. بررسی فیگورهای ریتمیک عنوان شده در جلد اول به همراه معرفی یازده فیگور جدید
  5. معرفی مجدد کشش ها و سکوت ها
  6. ارائه مفاهیم تئوری و عملی خطوط ترمولو و مفهوم ریز در تنبک نوازی
  7. معرفی نت های زینت ( پیش ریز )
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • مبانی تنبک نوازی جلد سوم ۳ جعفر قاضی عسکر

  سومین جلد از مجموعه شش جلدی مبانی تنبک نوازی ، اثر استاد برجسته تنبک ، جعفر قاضی عسکر.

  این کتاب شامل قطعات تمرینی ای است که برای هنرجوی مبتدی تنبک طراحی شده اند. در طراحی و تدوین این تمرین ها و قطعات نکاتی مد نظر بوده که عبارتند از :

  1. شناخت ریتم و متر
  2. اتود
  3. پرورش خلاقیت
  4. تمرینات آینه ای
  5. تئوری موسیقی
  6. متر
  7. بررسی مجدد نت های زینت و معرفی چهار نت زینت جدید
  ۵۶۰,۰۰۰ ریال۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • مبانی تنبک نوازی جلد چهارم ۴ جعفر قاضی عسکر

  مبانی تنبک نوازی جلد چهارم ۴ جعفر قاضی عسکر

  چهارمین جلد از مجموعه شش جلدی مبانی تنبک نوازی ، اثر استاد برجسته تنبک ، جعفر قاضی عسکر.

  این کتاب شامل قطعات تمرینی ای است که برای هنرجوی مبتدی تنبک طراحی شده اند. در طراحی و تدوین این تمرین ها و قطعات نکاتی مد نظر بوده که عبارتند از :

  1. شناخت ریتم و متر
  2. اتود
  3. پرورش خلاقیت
  4. تمرینات آینه ای
  5. تئوری موسیقی
  6. متر
  7. بررسی مجدد نت های زینت و معرفی چهار نت زینت جدید

  مبانی تنبک نوازی جلد سوم ۴ جعفر قاضی عسکر در ۱۰۰ صفحه توسط نویسنده منتشر شد است.


    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • مبانی تنبک نوازی جلد پنجم ۵ جعفر قاضی عسکر

  مبانی تنبک نوازی جلد پنجم ۵ جعفر قاضی عسکر

  پنجمین جلد از مجموعه شش جلدی مبانی تنبک نوازی ، اثر استاد برجسته تنبک ، جعفر قاضی عسکر.

  این کتاب شامل قطعات تمرینی ای است که برای هنرجوی مبتدی تنبک طراحی شده اند. در طراحی و تدوین این تمرین ها و قطعات نکاتی مد نظر بوده که عبارتند از :

  1. شناخت ریتم و متر
  2. اتود
  3. پرورش خلاقیت
  4. تمرینات آینه ای
  5. تئوری موسیقی
  6. متر
  7. بررسی مجدد نت های زینت و معرفی چهار نت زینت جدید

  مبانی تنبک نوازی جلد پنجم ۵ جعفر قاضی عسکر در ۱۰۰ صفحه توسط نویسنده منتشر شد است.


    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

  ۵۶۰,۰۰۰ ریال۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • کتاب نوای تنبک ۲۵ قطعه برای تمبک رفیعیان

  کتاب نوای تنبک ۲۵ قطعه برای تمبک رفیعیان

  کتاب نوای تنبک ۲۵ قطعه برای تمبک رفیعیان از محمود رفیعیان
  انتشارات عارف

  درباره کتاب :

  هدف از نوشتن این کتابآموزش و پرورش شاگردان برای انتقال فرهنگ موجود تنبک نوازی به آنها و ایجاد فرهنگ تازه و نو تنبک نوازی میباشد.

  دارای دو بخش است:

  بخش اول مربوط به دوره عالی و شامل مقدمه و تمرینات هست.

  بخش دوم مربوط به دوره فوق عالی و شامل تمرینات و دو نوازی تنبک می باشد.

  این کتاب در ۵۷ صفحه توسط انتشارات عارف منتشر شده است.


    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

 • کتاب هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی

  کتاب هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی

  کتاب هیچ یازده قطعه برای تنبک پدرام خاورزمینی انتشارات نای و نی

  درباره کتاب :

  این کتاب زنگ تفریحی برای تنبک نوازان است به طوریکه قطعاتی دارد که همنوازی کنید با دوستان تنبک نواز خودتان.

  هیچ ، دفتری است یازده قطعه ای که نه قطع آغاز تکنوازی و دو قطعه پایانی برای دونوازی تمبک.

  نت نگاری این اثر به پیروی از سیستم یک خطی نوشته شده توسط آقای بهمن رجبی است.

  فهرست قطعات

  • به یاد سرژ
  • لوزی
  • برسه
  • کوچک
  • هیچ
  • خانه
  • کارونیس
  • آکاریاتر
  • نقطه
  • بیات اوریول
  • بیات اوریول تنبک ۱
  • بیات اوریول تنبک ۲
  • پوالوو
  • پوالو تنبک ۱
  • پوالو تنبک ۲

    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

 • کتاب آموزش تمبک برای کودکان تمبکانه سوگند عباسی

  کتاب آموزش تمبک برای کودکان تمبکانه سوگند عباسی

  کتاب آموزش تمبک برای کودکان تمبکانه سوگند عباسی به همراه سی دی
  تنبکانه به همراه شعر و نقاشی برای کودکان طراحی شده که بسیار شیرین و راحت تنبک نوازی را یاد بگیرند.

  درباره کتاب :

  کتاب کتاب آموزش تنبک برای کودکان تنبکانه سوگند عباسی تلاشی برای آموزش ریتم و ساز تمبک برای کودکان است و از آنجایی که هدف اصلی در این کتاب، آموزش ساز تمبک است بنابراین سعی شده است که علائم و ریتم ها به ساده ترین شکل ارائه گردد.
  به نظر اینجانب اولین گام آموزش به کودکان ایجاد علاقه مندی به موسیقی است و کتاب به گونه ای طراحی شده که علاوه بر آموزش، کودکان ساز و کتاب خود را مثل یکی از وسایل بازی خود دوست داشته باشند.
  بدیهی است که مطالب آموزشی براساس رده ی سنی کودکان تدوین شده است و هنر آموز بنا به تجربه ی خود در نحوه ی آموزش به هر کودک می تواند مطالب را آموزش بدهد.
  از آنجایی که هنرجویان (کودکان) هر کدام از نظر روحی و نحوه ی آموزشی متفاوت می باشند در تدوین این کتاب ” آموزش تنبک برای کودکان تنبکانه سوگند عباسی ” سعی بر آن شده است که هنرآموز نحوه ی آموزش را بر عهده بگیرد زیرا که تدریس به کودکان امری تخصصی است و هر کودک دنیای خاص خودش را دارد. در این کتاب، برخی از دروس به همراه شعر و برخی دیگر بدون شعر ارائه شده است، لذا استفاده از شمارش یا موارد دیگر برای درک ارزش زمانی نت ها و استفاده از مترونوم کاملا بنا به تشخیص تخصصی هنر آموز در امر آموزش می باشد.
  لازم به توضیح است برای تفهیم بهتر برای کودکان و شاد بودن روند آموزشی، در پایان هر درس بازی ها و آزمون هایی طراحی شده که به آموزش کودکان در یادگیری ساز تمبک کمک کند و هنرآموز می تواند در هر جلسه دروسی که برای آنها به صورت رنگ آمیزی طراحی شده را به عنوان سرگرمی و ایجاد علاقه به هنرجو پیشنهاد کند.

    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

 • کتاب مقدمات تنبک نوازی مجید حسابی جلد اول

  کتاب مقدمات تنبک نوازی مجید حسابی جلد اول

  کتاب مقدمات تنبک نوازی مجید حسابی جلد اول ، نشر تصنیف به همراه سی دی آموزش

  درباره کتاب‌:

  مجید حسابی علاوه بر نوازندگی، مدرس و مولف در زمینه آموزش تنبک‌ نوازی می‌باشد که می‌توان به عنوان‌های چاپ شده‌ از جمله کتاب  جلد اول و کتاب دوم، پنجاه قطعه برای تنبک، قطعات لنگ برای تنبک اشاره نمود.

  همچنین بزودی کتاب‌های بیست قطعه برای تنبک، پیش مقدمات تنبک‌نوازی برای کودکان و برای آشنایی هرچه بیشتر با سبک تنبک ‌نوازی زنده‌ یاد استاد ناصر فرهنگ‌ فر مجموعه‌ای به نام ریتم ‌نوازی پس از مراحل پایانی تهیه به چاپ خواهد رسید.

  کتاب مقدمات تنبک نوازی جلد اول در ۶۰ صفحه همراه با CD منتشر شده است.

   

   

   پیام به واتس آپ

   اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

 • کتاب پنجاه قطعه برای تنبک مجید حسابی

  کتاب پنجاه قطعه برای تنبک مجید حسابی

  کتاب پنجاه قطعه برای تنبک مجید حسابی
  به همراه سی دی قطعات
  ۵۰ قطعه برای تمبک
  نشر تصنیف


  درباره کتاب :

  مجموعه پنجاه قطعه ، قطعاتی است برای آشنایی هنرجویان مبتدی و نوازندگان متوسطه رشته تنبک به جهت استفاده در تک نوازی و همنوازی های مختلف

  این جزوه میزانهای مختلفی را که امروز مرسوم و مورد استفاده اکثر نوازندگان می باشد سریعتر در اختیارشان قرار می دهد.

  در بعضی قطعات از شیوه انگشت گذاری زنده یاد ناصر فرهنگ فر و با الهام گرفته از نواخته های ایشان و اساتید دیگری چون زنده یاد جهانگیر ملک ، محمد اسماعیلی و بهمن رجبی استفاده و به سلیقه خود تنظیم و نوشته شده است.

  قطعات این مجموعه را می توان با تمپو و سرعت آزاد اجرا کرد و بعد از تمرینات زیاد و سرعت بیشتر حال و هوای قطعه گوش نواز تر می گردد.

  در یکسری قطعات ریزدار به شماره های ۴، ۷، ۳۳ ، ۳۲ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۹ ، ۸ ، ۳۸، ۳۷، ۴۵ ریز ها بصورت خالی یا در سرعت سه الاچنگ اجرا شود (با ریز پراجرا نگردد) .


  کتاب پنجاه قطعه برای تنبک مجید حسابی در ۷۲ صفحه توسط نشر تصنیف به همراه سی دی قطعات منتشر شده است.


   پیام به واتس آپ

   اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

   

 • آموزش تنبک نوازی به کودکان تمبکلو

  آموزش تنبک نوازی به کودکان تمبکلو

  آموزش تنبک نوازی به کودکان تمبکلو
  انتشارات عارف


  درباره کتاب :

  در شش درس ابتدایی، آموزش صحیح تکنیکهای تم، هشت، «هفت» و بشکن سعی شده است معنای شعرها تاکیدی بر درست اجرا کردن تکنیکها باشد.

  برای مثال بشکن بشکنه، بشکن  نزدیک چوبه، بشکن بشکن بشکنه، بشکن دستت و چوبه، بشکن بشکن بشکنه، بشکن / دست بالا نره، بشکن.

  در این نمونه به درستی می توان دید که چگونه کودک فارغ از تألیرهای فشک بزرگسالانه، ترغیب به درست نوافتن تکنیک می شود.

  پس از آموزش شرکت های ابتدایی تنبک، قصه نقش اصلی آموزش را در کتاب ایفا می کند و چه خوب که قصه ها بیشتر دستخوش عوارث و ماجراهای گوناگونند.

  قصه های اغلب پایانی خوش دارند و در آنها خوبیها بر بدیها پیروز می شوند.

  بر این اساس کوشیدیم که از متل ها، شعرهای عامیانه و کودکانه و انواع آن برای ایده های اصلی استفاده شود.

  برای مثال شعر عاميانه بشکن بشکن، که پیشتر بدان اشاره شده است.


  آموزش تنبک نوازی به کودکان تمبکلو توسط انتشارات عارف منتشر شده است .


    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

 • تنبک نوازی به روایت امیر ناصر افتتاح

  تنبک نوازی به روایت امیر ناصر افتتاح

  کتاب تنبک نوازی به روایت امیر ناصر افتتاح
  ویرایش و بازنویسی : حمید قنبری – پدرام خاورزمینی

  درباره کتاب :

  امروزه کتاب های آموزشی بسیاری با نگارش های گوناگون برای آموختن تکنیک ها و نحوه نواختن ساز تنبک در دسترس علاقمندان دارد اما نوآموزان همچنان با مشکلات زیادی مواجه اند.

  شاید اولین نکته ای که باعث سردرگمی هنرجویان علاقمند می شود، بیان گام اول آموزش و انتخاب روش تدریس مناسب در بین این ازدحام است؛ چرا که هر یک از کتاب ها درصدد ایجاد راهی نو و شیوه ای جدید بر آمده اند، تا آنجا که حتی تلاش داشته اند در جزئیات نیز وامدار یکدیگر نباشند و در این همهمه آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، گویا همان «هنرآموز» است.

  لازم به یادآوری است که نگارنده در اینجا، قصد بررسی انواع شیوه های آموزشی موجود را ندارد؛ زیرا این امر نه تنها راهگشا نیست؛ بلکه می تواند بر پیچیدگی ها و اختلافات موجود نیز بیفزاید.

  یکی از منابع معتبر و شناخته شده در این زمینه دست نوشته های امیرناصر افتتاح ، معلم گرانقدر تنبک نوازی است که نزد اهل فن نیاز به معرفی ندارد.

  این آثار نفیس که به نفس گرم استاد افتتاح مزین است، سالها منبع بهره گیری اساتید و هنر آموزان بوده و هست.

  در اینجا به ارزشیابی این دست نوشته ها نیز نخواهیم پرداخت؛ چرا که عملکرد آن، خود شاهد این مدعاست.

  با توجه به شرایط متغیر زمان که هر پدیده ای را متأثر می سازد، لازم به نظر رسید به منظور سهولت در تدریس، برخی از نشانه ها و علائم با توجه به آنچه که امروزه مرسوم است، تغییر یابد.

  از این رو بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن این موارد، در حد توان، تغییرات زیر را اعمال نمائیم :

  • دسته بندی مطالب و تبدیل شدن آنها به قطعات مشخص (در حد امکان ) با در نظر گرفتن مفاهیم جملات و تکنیک های به کار رفته در آنها.
  • یکدست کردن شیوه نت نگاری و آنچه امروزه (به همت اساتید گذشته ) بیشتر مرسوم و معقول است.
  • ایجاد مقدمه برای قطعاتی که شاید از نظر تکنیک، شروعی سنگین برای هنرجوی مبتدی دارند.
  • ایجاد قرینه سازی برای جملات از نظر موسیقایی برای فهم و درک بهتر مطالب.
  • پرهیز از تکرار و حذف درس هایی که مشابهت های بسیاری در آنها دیده می شد.

    پیام به واتس آپ

    اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکس | مرجع تخصصی موسیقی ایران

   

دسته بندی