• مهارت نت ‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو

    بیش از هفتاد سال است که کتاب مهارت نت‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو ابزاری کارآمد در دست چندین نسل از موسیقیدانان برای آموزش سریع نت خوانی در تمام کلیدهاست.

    رمز موفقیت و کارآیی متد داندولو در معرفی چند نست نشانه در هر کلید و ارائه تمریناتی متمرکز و پیشبردی برای یافتن سایر نتها به کمک نت های نشانه نهفته است. کتاب ” مهارت نت‌خوانی در تمامی کلیدها جورج داندولو ” تابه امروز حضور خود را در آکادمی ها و کنسرواتوارهای معتبر آموزش موسیقی حفظ کرده و برتری آن هرگز دچار تردید نشده است.

    در کتاب حاضر ابتدا نتهای نشانه آموزش داده شده و سپس تمرین میشوند و بعد نتهای همسایه اضافه شده و در پایان، نتها مستقیما خوانده میشوند.

    فراگیری این کتاب همواره توسط اساتيدفن به هنرجویان موسیقی توصیه شده است. اما با دانستن دانشی درباره آنها یا مطالعه کتاب های تئوری موسیقی میتوان بصورت خوداموز به یادگیری آن پرداخت.

دسته بندی