• کتاب بهداشت نوازنده انیسه تبریزی

  درباره کتاب :

  این کتاب مقدمه‌ای است بر شناخت ساختار بدن. گفتار اول درباره‌ی تأثیر استرس بر قسمت‌های مختلف بدن است.

  گفتار دوم راهکارهایی را برای رهایی از موقعیت‌های نامناسب روحی ارئه می‌دهد.

  و گفتار سوم در رابطه با چگونگی کنترل ساختار عضلانی ـ اسکلتی بدن است.

  گفتارهای بعدی در رابطه با اعضایی است که از بیشترین درگیری در حین نوازندگی برخوردارند.

  آگاهی از نحوه‌ی عملکرد اجزای بدن برای نوازندگان از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه آنها به واسطه‌ی تداوم کار در زمانی طولانی‌تر از معمول و استفاده‌ی بیش از حد از اعضایی مشخص درگیر بیماری‌های وابسته به شغل می‌شوند.

   

دسته بندی