• کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد سوم

  درباره کتاب :

  • تمرین در مقام غریب ( حجاز )  و تقویت انگشت چهارم
  • نحوه اجرای مضراب های محلی
  • کوک های باغلاما
  • ضرب یا پای ( مقام ) در موسیقی ملی ترکیه
  • و قطعاتی برای این ساز

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد سوم از مجموعه ی سه جلدی آموزش باغلاماست که در هر جلد آن هدفی دنبال می شود:

  جلد اول:

  آشنایی بنیادی و به کارگیری آن

  جلد دوم:

  اصول، قواعد و دستورالعمل ها

  جلد سوم:

  تکنیک های اجرایی، شیوه های مضراب سنتی باغلاما و کوکهای آن.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد دوم و اول و سوم از موضوع های ساده گرفته تا تکنیک های مختلط وجود دارد.

  به عبارتی از اسان ترین تا مشکل ترین و از عمومی تا تخصصی.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد سوم  نشر ماهور در ۱۴۴ صفحه چاپ شده است.


   پیام به واتس آپ

   اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

 • کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد دوم

  درباره کتاب :

  در این کتاب، آموزش همراه با مثال هایی از خود در ارائه شده است و اهنگ هایی را شامل می شود که با شنیدن و اجرای آنها، هنرجو علاقه ی بیشتری برای ادامه ی کار پیدا می کند.
  مانند: تصنيفها اهنگ های بازی کودکانه که مقدمه ای خواهد بود برای اجرای آهنگ های مذکور؛ درواقع قصد بر این است که هر درسی براساس نظام آمادگی آکادمیک ارائه شود.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد دوم مجموعه ی سه جلدی آموزش باغلاماست که در هر جلد آن هدفی دنبال می شود:

  جلد اول:

  آشنایی بنیادی و به کارگیری آن

  جلد دوم:

  اصول، قواعد و دستورالعمل ها

  جلد سوم:

  تکنیک های اجرایی، شیوه های مضراب سنتی باغلاما و کوکهای آن.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد دوم و اول و سوم از موضوع های ساده گرفته تا تکنیک های مختلط وجود دارد.

  به عبارتی از اسان ترین تا مشکل ترین و از عمومی تا تخصصی.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد دوم نشر ماهور در 112 صفحه چاپ شده است.


   پیام به واتس آپ

   اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

 • کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد اول

  درباره کتاب :

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد اول دو هدف اصلی را دنبال می کند:

  • اجرا و آموزش باغلاما براساس نت
  • آشنایی با اصول موسیقی فولکلور و اجرای این قطعات با ساز باغلاما.

  هنرجویی که قصد دارد باغلاما را به صورت نظام مند یاد بگیرد، بایستی ابتدا با اصول اجرایی این ساز آشنا شود. در این کتاب سعی شده است که هنر جو این اصول را همراه با یادگیری تئوری موسیقی و آشنایی با نت بیاموزد؛ یعنی در واقع اصول اجرایی و اموزش با نت، هر دو با هم به هنرجو آموزش داده می شود.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد اول مجموعه ی سه جلدی آموزش باغلاماست که در هر جلد آن هدفی دنبال می شود:

  جلد اول: آشنایی بنیادی و به کارگیری آن

  جلد دوم: اصول، قواعد و دستورالعمل ها

  جلد سوم: تکنیک های اجرایی، شیوه های مضراب سنتی باغلاما و کوکهای آن.کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد اول و دوم و سوم از موضوع های ساده گرفته تا تکنیک های مختلط وجود دارد. به عبارتی از اسان ترین تا مشکل ترین و از عمومی تا تخصصی.

  کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان جلد اول  نشر ماهور در ۱۱۰ صفحه چاپ شده است.

   

   

   پیام به واتس آپ

   اینستاگرام 

   تلگرام

  ملوداکسمرجع تخصصی موسیقی ایران

دسته بندی